НАЙ-АКТИВНИТЕ УЧЕНИЦИ

РЕГИСТРИРАНИ ОТБОРИ

Всички регистрирани участници - самостоятелно и в екипи.

Вижте кои са най-активните екологични екипи от цялата страна от бутона по-долу.

ЦЕЛТА НА КОНКУРСА

Да предизвика интереса на вас, учениците, към проблемите на околната среда и ви насърчи да разкажете екологични истории чрез кратки филми, направени с мобилни телефони.

Конкурсът повишава екологичната грамотност в класните стаи, за да разберете по-добре какви теми и идеи ви вълнуват. Като участници, вие трябва да проявите креативност и демонстрирате задълбочени познания за околната среда.

Могат ли екологичните филми да помогнат за спасяването на планетата? Можем ли с тях да подтикнем хората да действат, за да спасят планетата?

Вашите умения на социални журналисти могат да играят решаваща роля в рамкирането на проблемите на околната среда - не само чрез видео-разказите, но и чрез своята форма, сила, бързина и дълбочина на проникване до зрителската аудитория.

ФИЛМИТЕ

Като участници, вие трябва да създадете кратък филм с мобилен телефон и да го изпратите онлайн, за да бъде оценен от журито на конкурса.

  • Филмите трябва да са с дължина максимум 4 минути
  • Отделни участници или екипи могат да представят само по един филм в конкурса
  • Филмите трябва да са подходящи за всяка публика

ТЕМАТИЧНИ КАТЕГОРИИ

Това са проблемните области около всички нас - климатични проблеми, опазване на околната среда, екологична справедливост, чиста храна и вода, миграции, градска среда и иновации.

Темите на филмите трябва да бъдат свързани с една (или повече от една) от тези категории.

КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ ОКОЛО НАС

Бурите и наводненията стават все по-интензивни. Сушите застрашават посевите, дивата природа и запасите от прясна вода.Изменението на климата застрашава и хората.

ЧИСТАТА ВОДА

Наличието (или изчезването) на прясна вода, нарастващо търсене и недостиг на вода, замърсяване от хората, заводите и минните корпорации.

СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Справедливо отношение на всички при познаването и прилагането на законите, разпоредбите и политиките за околната среда.

НИЕ СМЕ ТОВА, КОЕТО ЯДЕМ

Хранителната ни екосистема - хранителни заведения, селско стопанство, верига за доставки и култура на хранене

природни екосистеми около местата, където живеем

Загуба на местообитания, замърсяване, инвазивни видове, опазване и доброволчество.

ГРАДСКАТА СРЕДА И НАШИТЕ ОТПАДЪЦИ

Градски и крайградски растеж, местни общности, устойчив и интелигентен растеж. Кризи, отпадъци и мрежови иновации.

МИГРАЦИИТЕ И ВРЪЗКАТА ИМ С ЕКОЛОГИЧНАТА КРИЗА

Геополитически или икономически кризи, войни и бедствия, демографски взрив - всички те причиняват невиждани досега миграции.

НАШЕТО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Екологичен отпечатък - нужди и желания, консумация до "дупка", въпреки изчерпването на природни ресурси. Осъзнаване на въздействието на нашите нагласи, решения и действия в ежедневието.

НАМАЛЯВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВАТА

Съществуват много неравенства заради доходите, пола, образованието, възрастта, уврежданията, сексуалната ориентация, расата, религията и достъпа до възможности.

7 ЛЕСНИ СТЪПКИ

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ

Лесно е!

Съберете екип, обсъдете идеите и изберете най-добрата, регистрирайте се за участие, участвайте в обучението, създайте филма и го изпратете до крайния срок - 30 ноември 2023.

След това журито ще оцени филмите и ще награди трите най-добри.

СТЪПКА 1. СЪБИРАНЕ НА ЕКИП

Поканете съученици, приятели или съседи - всички, които като вас споделят грижата за околната среда и са креативни създатели на готини филми.

СТЪПКА 2. СЪЗДАВАНЕ НА ИДЕЯТА

Поставете всички идеи на масата и изберете коя от тях е най-силна и ще ви позволи да проявите таланта си.

СТЪПКА 3. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Направете навременна регистрация, въвеждайки ваши кратки данни. Тази стъпка е задължителна за участието в конкурса.

СТЪПКА 4. УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО

Експерти от журито ще ви дадат важни знания и умения, които ще ви бъдат полезни за подготовката и снимането на филма.

СТЪПКА 5. СЪЗДАВАНЕ НА ФИЛМА И ИЗПРАЩАНЕ НАВРЕМЕ

Изпратете готовия си филм навреме и очаквайте абсолютно разбиране и подкрепа от членовете на журито.

СТЪПКА 6. ОЦЕНЯВАНЕ НА ФИЛМИТЕ ОТ ЖУРИТО

Членовете на журито ще изберат трите най-добри филма, оценявайки ги обективно според определените критерии.

СТЪПКА 7. НАГРАЖДАВАНЕ НА ТРИТЕ НАЙ-ДОБРИ ФИЛМА

Филмите с най-добра техника, най-важна тема и силно екологично послание ще бъдат обявени и наградени на 23 декември 2023.

СРОКОВЕТЕ НА КОНКУРСА

Регистрацията за участие е отворена до 23:59 часа на 15 Октомври 2023.

Изпратете готовия филм до 23:59 часа на 30 ноември 2023.

Журито ще оцени филмите между 10 и 20 декември 2023 и ще обяви победителите на 22 декември 2023.

КРИТЕРИИТЕ ЗА КОНКУРСА

Вярваме, че филмите са най-силният начин да разказваме истории за проблемите на околната среда и нашата роля в тях. 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Очакваме и ще оценим обективно как филмите показват разбирането на околната среда и откритата позиция на създателите им относно проблемите, които ние причиняваме на света около нас.

Филмът демонстрира висококачествено използване на всички ключови технически умения (креативност и яснота на сценария, използване на визуални изображения, музика и други звуци), подходящи за темата.

Има ясно изградени образи, конфликти и разрешения, ползване на тропи и фугури, развитие на персонажа.

Филмът демонстрира отлично ниво на използване на аудиовизуалното оборудване и техниките на заснемане и пост-продукция (монтаж) за засилване посланието на филма.

Ясно е дефиниран обхвата на разглежданата във филма тема (за авторите, за техните семейства и приятели, за общността им, за квартала, града, региони или цялата страната, за планетата).

Отлично познаване на технологичните процеси, които се показват във филма, и за проблемите, до които те водят - екологични, социални и здравни.

Филмът трябва да има много силна способност да предаде значението на своята тема и достигне до зрителите.

Във филма се разглеждат гледните точки на всички, засегнати от проблема. Авторите избягват пристрастието и се придържат към обективен тон на отразяване.

НАГРАДИ

На 23 декември 2023 ще бъдат присъдени следните награди

МЯСТО

ПАРИЧНА НАГРАДА 2000 ЛЕВА

  • Допълнителен бонус
  • Курс по екологична компетентност
МЯСТО

ПАРИЧНА НАГРАДА 500 ЛЕВА

  • Допълнителен бонус
  • Курс по екологична компетентност
МЯСТО

ПАРИЧНА НАГРАДА 250 ЛЕВА

  • Допълнителен бонус
  • Курс по екологична компетентност
ИСКАТЕ ЛИ ДА УЧАСТВАТЕ В КОНКУРСА?

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ОЩЕ СЕГА

Каква ще е темата ви? Кой ще участва? Как ще снимате? На тези въпроси може да си отговорите и по-късно. Сега е важно да се регистрирате в срок, за да участвате в менторските срещи. 

Формата за регистрация е отворена до 15 октомври 2023. 

CRM form will load here

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ПЪРВО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ

Регистрацията не ви задължава да участвате в конкурса, но е задължителната първа стъпка за стигане до финала и голямата награда от 2000 лева, която ще връчим на 23 декември 2023.

Ако все още имате въпроси, може да ги изпратите от синия бутон тук.

ИЗПРАТЕТЕ ВЪПРОСИТЕ СИ