ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

За какво е конкурсът? Какви са темите? Кой може да участва и какви са критериите за оценка на най-добрия филм? 

Въпросите са много и ние сме ги публикували в тази страница. Открийте ги по-долу, а ако не намирате търсения отговор, изпратете вашия въпрос през формата за запитване.

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ 

Кой може да участва в конкурса?

 • Участниците трябва да са записани в българска гимназия и да са на възраст от 14 до 19 години.
 • Те могат да изпращат филм индивидуално или групово.
 • Ако участват като група, наградата ще бъде разделена между членовете на групата. Ръководителят на групата ще отговаря за получаването на пълната сума и разделянето на наградата между членовете на групата. 

Какви са изискванията към филмите?

 • Филмите трябва да са с дължима максимум 4 минути.
 • Отделни участници или екипи могат да представят само по един филм в конкурса.
 • Филмите трябва да са подходящи за всяка публика.

На какви теми може да са филмите?

Темите на филмите трябва да бъдат свързани с една (или повече от една) от следните категории:
 • Климатичните промени около нас и как те се отразяват на природата и здравето ни
 • Чистата вода – заплахи за нея и нейното опазване
 • Справедливост за околната среда – социални проблеми и връзката им с опазването на околната среда
 • Ние сме това, което ядем – хранителната ни екосистема (хранителни заведения, селско стопанство, верига за доставки и култура на хранене)
 • Животни, растения или природни екосистеми около местата, където живеем
 • Градската среда и нашите отпадъци
 • Нашето потребление - нужди и желания, консумация срещу изчерпване на ресурсите
 • Геополитически и демографски кризи и миграции
 • Премахване на неравенствата 

Какви ще са критериите за оценка от журито?

Филмите трябва да бъдат качени в онлайн платформата на конкурса до 10 Декември 2023 г. и ще бъдат оценявани от журито по следните критерии:
 • Техническо качество на филма
 • Художествено качество на филма
 • Умения на използване на аудиовизуалното оборудване и техниките на заснемане.
 • Ясно показване на обхвата на разглежданата тема
 • Задълбочено познаване на темата.
 • Способност на филма да предава силно и ясно послание
 • Обективен тон на отразяване

Какъв е срокът за регистрация?

Начало и край на регистрацията за участие:
 • Начало: 1 Юни 2023 г. в 00:01 часа
 • Край: 15 Октомври 2023 г. в 23:59 часа 

Какъв е срокът за изпращане на готовите филми?

Начало и край на изпращането на филмите:
 • Начало: 1 Октомври 2023 г. в 00:01 часа
 • Край: 10 Декември 2023 г. в 23:59 часа 

Кога ще се разглеждат и оценяват филмите?

Начало и край на оценяването от членовете на журито:
 • Начало: 10 Декември 2023 г. в 00:01 часа
 • Край: 20 Декември 2023 г. в 23:59 часа 

Кога ще се обявят победителите?

Обявяване на победителите в конкурса:
 • 23 декември 2023 г. 

Какви ще са наградите на победителите?

 • Награда за 1-во място: 2000 лв.
 • Награда за 2-ро място: 500 лв.
 • Награда за 3-то място: 250 лв.

НЕ ОТКРИВАТЕ ТЪРСЕНИЯ ОТГОВОР?

Изпратете ни въпросите ти през синия бутон по-долу.

ЗАПИТВАНЕ