ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ

НАШИТЕ ПРОГРАМИ

Нашите програми предлагат редица образователни ресурси по всяка тема. Те са внимателно проектирани, за да отговорят на нуждите на конкретна класна група и предметни области. Всяка програма има различни дейности за обучение и предприемане на действия, за да предложи задълбочено учебно изживяване, като същевременно предлага възможности на обучаемите да предприемат действия за създаване на въздействие в реалния свят.
ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ

НАШИТЕ ПРОГРАМИ

Нашите програми предлагат редица образователни ресурси по всяка тема. Те са внимателно проектирани, за да отговорят на нуждите на конкретна класна група и предметни области. Всяка програма има различни дейности за обучение и предприемане на действия, за да предложи задълбочено учебно изживяване, като същевременно предлага възможности на обучаемите да предприемат действия за създаване на въздействие в реалния свят.

GOING GREEN

ПРОГРАМИ ЗА УЧИЛИЩАТА

Екологичната грамотност в училищата помага на учениците да създават връзки с устойчивостта в ежедневния си живот и е решаваща за разбирането на околната среда. Тя развива умения за решаване на екологичните проблеми и компетентности за насърчаване на иновациите.

Eco 360: Преминаване към кръгова икономика

Разгледайте кръговата икономика за потребителски продукти, за да се справите с настоящата криза на замърсяването в околната среда. Чрез преосмисляне на икономика без отпадъци, проучете иновативни решения за намаляване, повторна употреба и рециклиране на пластмасови и електронни отпадъци.

Присъствено или онлайн

Познаване на енергията • 6 - 9 клас

Преоткриване на енергията

Видимата енергия се основава на изследвания, подкрепени от наука и се управлява от данни. Правейки енергията видима, тя ще превърне младежите в експертни енергийни мениджъри.Проучване на възобновяеми и невъзобновяеми енергийни източници.

Присъствено или онлайн

Климатични промени • 9 - 12 клас

Декодиране на въглерода: търсене на политиката за климата

Декодиране на въглерода изследва как политиката се използва за изграждане на бъдеще с ниски въглеродни емисии. Тази програма дава възможност на младежите да станат информирани и активни граждани за справяне с изменението на климата.

Присъствено или онлайн

Наука • 6 - 12 клас

Устойчиви иновации и индустриализация

Приобщаваща и устойчива иновация и индустриализация

Присъствено или онлайн

Нашето потребление • 6 - 12 клас

Предизвикателството на нашето масово потребление

Какво е екологичен отпечатък и какви са въздействията от използването (и изхвърлянето) на толкова много неща? Научете как личните решения за потребление влияят върху нашата среда и общество.

Присъствено или онлайн

Динамика на населението • 6 - 12 клас

Динамика на населението

Връзката между хората и демографските разделения. Преглед на историята на световното население, настоящите демографски тенденции, миграцията и концепцията за товароносимост.

Присъствено или онлайн

Урбанизация • 6 - 12 клас

Възходът на пренаселената планета

Световното население бързо се урбанизира. Това има добра и лоша страна. Как разрастването на градските зони и периферните региони поставят предизвикателства за околната среда и човешкото здраве.

Присъствено или онлайн

Климатични промени • 9 - 12 клас

Ефектът на вълната: Колективни действия за климата за водните басейни

Учениците ще разберат необходимостта от действия в областта на климата за опазване на водните басейни и ще проучат как синята икономика гарантира устойчиво развитие на морските и водните ресурси.

Присъствено или онлайн

Цели за устойчиво развитие • 5 - 8 клас

Връзката на бедността с изменението на климата

Взаимовръзката на бедността, природните бедствия, изменението на климата и други икономически, социални и екологични шокове и стресове.

Присъствено или онлайн

Наука • 9 - 12 клас

Електричеството навсякъде около нас

Забавно, интерактивно въведение в използването и пестенето на енергия.


Климатични промени • 9 - 12 клас

Климатичните промени където живеем

Учениците изследват как да се справят с изменението на климата в собствената си общност.


Храна и селско стопанство

Храна и селско стопанство

Изхранването на нарастващото глобално население и борбата с недохранването сред бедните по света са предизвикателства, особено след като обработваемата земя се използва за други цели и променящият се климат засяга производството на храни.


Устойчиво развитие за учители

Концепции за устойчиво земеделие

Концепции и принципи на устойчивото земеделие, включително практики, устойчиви на климата, биологично земеделие, биодинамично земеделие, пермакултура и агролесовъдство.


Устойчиво развитие за учители

Понятията глад и недохранване

Гладът е сигнал от тялото, че е време за хранене. Недохранването е недостиг на хранителните вещества, от които се нуждаем, за да растем здрави. Недохранването може да повлияе негативно на физическото здраве и умствените способности на човека.


Биоразнообразие • 6 - 9 клас

Биоразнообразието в риск

Човекът срещу дива природа.

Тази тема изследва защо биоразнообразието е важно и какви тенденции застрашават толкова много видове по света.


Горите и тяхната роля • 6 - 9 клас

Горите и обезлесяването

Горите в света са важни екосистеми за регулиране на климата и отглеждане на дивата природа. Този курс предоставя преглед на тенденциите, засягащи световните тропически гори и горите в умерения климат тук у нас и в Европа.


Водните ресурси • 6 - 9 клас

Водните ресурси

Търсенето на прясна вода се увеличава с нарастването на населението ни, но много хора по света все още нямат достъп до чиста вода и модерни канализация. Тази тема изследва проблемите с водоснабдяването и замърсяването тук и по света.


Климатични промени • 6 - 9 клас

Кръговратът на природата

Вкарайте ръцете си в почвата и водата, за да оживите жизненоважната тема за водата и изменението на климата във вашата класна стая.


Замърсяването на въздуха • 6 - 12 клас

Замърсяването на въздуха

ТЕЦ-ове, заводи, камиони, автомобили, самолети, пожари и печки на твърдо гориво - всички те изгарят изкопаеми горива и замърсяват въздуха. Ще научим как това изгаряне създава нездравословни нива на няколко замърсителя във въздуха, който дишаме.


Здравето на хората • 6 - 12 клас

Здравето на хората

Разберете как здравето на хората е неразривно свързано с околната среда, и как човешките дейности (добив на суровини, производство, транспорт, конфликти, урбанизация и консумация) пряко се отразяват за всички аспекти на нашето здраве.


Жените на света • 6 - 12 клас

Жените на света

Половата дискриминация наранява жените, техните семейства и техните общности. Прочетете за връзките между положението на жените и образованието, здравето, нивата на раждаемост и околната среда.


Нашите отпадъци • 6 - 12 клас

Нашите отпадъци

Как да се справим с нарастващия проблем с отпадъците от нашето потребление? Този курс предоставя преглед на възможностите за рециклиране на отпадъците и необходимостта от тяхното намаляване.


Климатични промени • 6 - 12 клас

Станете изследователи

Използвайте изследователски методи, за да проучите как изменението на климата влияе върху възстановяването на сладководните води – и какво можете да направите по въпроса.


Климатични промени • 6 - 12 клас

Електронни картички

Децата създават пълна с информация електронна картичка за екологичен проблем и я изпращат по имейл до онези управлявщи, които могат да помогнат за решаването му.


Устойчиво развитие • 6 - 12 клас

17 цели за устойчиво развитие

Целите помагат за по-ясно разбиране на проблемите около нас: бедност, образование, околна среда, неравенства, устойчиво развитие, градска среда и иновации.


Екологично образование за учители

Екологична грамотност в образованието

Тя помага на учениците да създават връзки с устойчивостта в ежедневния си живот и е решаваща за разбирането на околната среда. Тя развива умения за решаване на екологичните проблеми и компетентности за насърчаване на иновациите.


Устойчиво развитие за учители

Индикатори за измерване на неравенствата

Различни индикатори за измерване на неравенствата. Миграция и мобилност на хората.


Устойчиво развитие за учители

Основни умения и компетенции, необходими на 21 век

Основни умения и компетенции, необходими на 21 век. Знания, ценности, умения и поведение, необходими за насърчаване на устойчивото развитие.


ИЗГРАЖДАНЕ НА ВАЖНИ УМЕНИЯ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Някои от нашите програми също имат предизвикателство, което изисква от учениците да прилагат наученото си за решаване на проблем, пред който светът е изправен в момента. В повечето случаи всяко предизвикателство приема интердисциплинарен подход за намиране на решения и позволява на преподавателите да подобрят и обогатят учебния опит на ученика.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВАЖНИ УМЕНИЯ 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Някои от нашите програми също имат предизвикателство, което изисква от учениците да прилагат наученото си за решаване на проблем, пред който светът е изправен в момента. В повечето случаи всяко предизвикателство приема интердисциплинарен подход за намиране на решения и позволява на преподавателите да подобрят и обогатят учебния опит на ученика.

ЗАЩО ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ И ВИЕ

УЧИЛИЩА

Екологичната грамотност в училищата помага на учениците да създават връзки с устойчивостта в ежедневния си живот и е решаваща за разбирането на околната среда. Тя развива умения за решаване на екологичните проблеми и компетентности за насърчаване на иновациите.

Резултати ОТ ЕКОЛОГИЧНИТЕ ОБУЧЕНИЯ

ЦЕЛИ И ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Измерването на резултатите от екологичното образование ни помага да наблюдаваме ефективността на учебните програми, да подобрим образователните дейности и да демонстрираме въздействието на тяхната работа пред общностите и партньорите. Така ние усъвършенстваме теорията ни за промяна – как и защо определени образователни дейности водят до конкретни резултати.

Резултати ОТ ЕКОЛОГИЧНИТЕ ОБУЧЕНИЯ

ЦЕЛИ И ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Измерването на резултатите от екологичното образование ни помага да наблюдаваме ефективността на учебните програми, да подобрим образователните дейности и да демонстрираме въздействието на тяхната работа пред общностите и партньорите. Така ние усъвършенстваме теорията ни за промяна – как и защо определени образователни дейности водят до конкретни резултати.

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ДА ЗАПОЧНЕМ?

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В ПРОГРАМАТА ОЩЕ СЕГА

Защо екологична компетентност? Как ще помогне на учениците да учат по-добре? Как ще ни помогне да работим и живеем по-добре? Въпросите са чудесен начин да разберем и намерим най-добрия път към устойчивостта на вашето училище. Пишете ни още сега, за да се свържем с вас и поговорим в удобно за вас време.

Включването на училищата е безплатно!

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ДА ЗАПОЧНЕМ?

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В ПРОГРАМАТА ОЩЕ СЕГА

Защо екологична компетентност? Как ще помогне на учениците да учат по-добре? Как ще ни помогне да работим и живеем по-добре? Въпросите са чудесен начин да разберем и намерим най-добрия път към устойчивостта във вашето училище. Пишете ни още сега, за да се свържем с вас и поговорим в удобно за вас време.

Включването на училищата е безплатно!

CRM form will load here

ИСКАТЕ ДА ЗАСИЛИТЕ
ГРИЖАТА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Но все още не сте открили как може да се включите и как да приложите Програмата Going Green в работата на организацията си? Изпратете ни запитване още сега, за да отговорим на всички ваши въпроси.
Запитване