ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ

ЗАЩО ТО Е ВАЖНО?

Екологичното образование води до подобряване на академичните постижения и уменията за критично мислене, до личностно израстване и оформяне на важните умения за живота - увереност, автономност и лидерство. То повишава гражданската ангажираност и положителното екологично поведение.

Екологичната компетентност носи ползи за организациите, но и гарантира запазването и възстановяването околната среда в дългосрочен план.

С програмата Going Green ще ви помогнем да го направите лесно. Добре дошли!

ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ

ЗАЩО ТО Е ВАЖНО?

Екологичното образование води до подобряване на академичните постижения и уменията за критично мислене, до личностно израстване и оформяне на важните умения за живота - увереност, автономност и лидерство. То повишава гражданската ангажираност и положителното екологично поведение.

Екологичната компетентност носи ползи за организациите, но и гарантира запазването и възстановяването околната среда в дългосрочен план. 

С програмата Going Green ще ви помогнем да го направите лесно. Добре дошли!

УСПЕХЪТ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ

КАК УСТОЙЧИВОСТТА ПОМАГА?

Устойчивостта подобрява качеството на нашия живот, защитава нашата екосистема и запазва природните ресурси за бъдещите поколения. То е важна при образованието на децата ни, при осигуряване на благоденствие за общностите и създаването на успешни бизнес стратегии.

Интегрирането и насърчаването на устойчивостта в организациите помага за привличането и ангажирането на по-отдадени и талантливи ученици, учители и служители. Организация, изградена от екологично отговорни членове, има изключително силен екологичен имидж в очите на своите партньори и клиенти. 

УСПЕХЪТ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ

КАК УСТОЙЧИВОСТТА ПОМАГА

Устойчивостта подобрява качеството на нашия живот, защитава нашата екосистема и запазва природните ресурси за бъдещите поколения. То е важна при образованието на децата ни, при осигуряване на благоденствие за общностите и създаването на успешни бизнес стратегии.

Интегрирането и насърчаването на устойчивостта в организациите помага за привличането и ангажирането на по-отдадени и талантливи ученици, учители и служители. Организация, изградена от екологично отговорни членове, има изключително силен екологичен имидж в очите на своите партньори и клиенти.

Принципите на устойчивостта

Свързани са с управлението на нашето въздействие върху различните аспекти на околната среда, обществото и управлението.


Екологични

Климатични промени и CO2 емисии
Замърсяване на въздуха и водата
Биоразнообразие
Енергийна ефективност
Обезлесяване
Управление на отпадъци
Обезводняване


Социални

Премахване на всички неравенства
Отношения с общността
Ангажираност на екипите
Човешки права
Трудови стандарти
Клиентска удовлетвореност
Защита на данните


Регламенти

Регламенти и стандарти
Прилагане в организацията
Ангажимент на ръководството
Политики за устойчивост
Партньорство за постигане на целите
Структура за одити и прегледи
17 цели за устойчиво развитие на ООН

ПОМАГАМЕ НА НАД 2000 УЧИЛИЩА, БИЗНЕСИ И ОБЩИНИ

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ДА СТАНЕТЕ ПО-УСТОЙЧИВИ

Компаниите имат 5 много важни причини да подобрят въздействието си върху околната среда: намаляване на разходите, намиране и запазване на ангажираните служителите, увеличаване на клиентската лоялност, силно послание към клиенти и партньори и засилване на бизнеса.

Училищата със силна екологична образователна програма помагат на учениците си да създадат връзки с устойчивостта в ежедневния си живот като решаваща стъпка в разбирането на околната среда. Те развиват умения за решаване на екологичните проблеми и насърчаване на иновациите.

Вижте ползите от програмата Going Green по-долу.

ПОМАГАМЕ НА НАД 2000 УЧИЛИЩА, БИЗНЕСИ И ОБЩИНИ

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ДА СТАНЕТЕ ПО-УСТОЙЧИВИ

Компаниите имат 5 много важни причини да подобрят въздействието си върху околната среда: намаляване на разходите, намиране и запазване на ангажираните служителите, увеличаване на клиентската лоялност, силно послание към клиенти и партньори и засилване на бизнеса.

Училищата със силна екологична образователна програма помагат на учениците си да създадат връзки с устойчивостта в ежедневния си живот като решаваща стъпка в разбирането на околната среда. Те развиват умения за решаване на екологичните проблеми и насърчаване на иновациите.

Вижте ползите от програмата Going Green по-долу.

ПОЛЗИ ЗА УЧИЛИЩАТА

Устойчивостта в училището е важна за изграждане на ключови компетентности на учениците от следващото поколение - за запазване и възстановяване на природните ресурси и иновации за значителни промени към кръговост.

ВНЕДРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ В КЛАСНИТЕ СТАИ
Образованието за устойчиво развитие и 8-те ключови компетентности на учениците от следващото поколение са основата за постигане на значителни промени в бъдеще.
ЕКОЛОГИЧНА ГРАМОТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ
Образованието за устойчиво развитие насърчава учениците да разсъждават върху въпросите за устойчивост и решенията, които вземат ежедневно.
ВАЖНИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА СПРАВЯНЕ С ЖИВОТА
Разбиране и промяна на собствените им условия на живот. Участие в колективното вземане на решения. Солидарност с екологичните и социални проблеми.
СИЛНА РЕПУТАЦИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Училищата включват устойчивост в програмите за връзки със служителите и медиите, за да засилят позиците си в общността, в която работят.

НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

Устойчивостта е тясно свързана с по-голяма ефективност. Нужен е цялостен кръгов анализ, за да намалите разходите и да подобрите ефективността.

АНГАЖИРАНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ

В училищата, прилагащи силни стратегии за устойчивост, екологичното образование помага за привличането и силното ангажиране на родителите.

ПОЛЗИ ЗА УЧИЛИЩАТА

Устойчивостта в училището е важна за изграждане на ключови компетентности на учениците от следващото поколение - за запазване и възстановяване на природните ресурси и иновации за значителни промени към кръговост.

ВНЕДРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ В КЛАСНИТЕ СТАИ
Образованието за устойчиво развитие и 8-те ключови компетентности на учениците от следващото поколение са основата за постигане на значителни промени в бъдеще.
ЕКОЛОГИЧНА ГРАМОТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ
Образованието за устойчиво развитие насърчава учениците да разсъждават върху въпросите за устойчивост и решенията, които вземат ежедневно.
ВАЖНИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА СПРАВЯНЕ С ЖИВОТА
Разбиране и промяна на собствените им условия на живот. Участие в колективното вземане на решения. Солидарност със социално слабите хора.
СИЛНА РЕПУТАЦИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Организациите включват устойчивост в програмите за връзки със служителите и медиите, за да засилят позиците си в локален и глобален мащаб.

НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

Устойчивостта е тясно свързана с по-голяма ефективност. Нужен е цялостен кръгов анализ, за да намалите разходите и да подобрите ефективността.

АНГАЖИРАНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ

В училищата, прилагащи силни стратегии за устойчивост, екологичното образование помага за привличането и ангажирането на родителите на учениците.

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Устойчивостта е жизнено важна за запазване и възстановяване на природните ресурси, икономическо развитие и социална отговорност, важни компетентности и иновации за по-кръгов и успешен бизнес.

ЗАСИЛВАНЕ НА РЕПУТАЦИЯТА

Организациите включват устойчивост в програмите за връзки със служителите и медиите, за да засилят позиците си в общността, в която правят бизнес.

АНГАЖИРАНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Прилагането на силни стратегии за устойчивост в организациите помага за привличането и ангажирането на повече таланти.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ

Организациите с фокус върху екологичните иновации растат с годишен темп от 15%, а 37% от бизнесите отчитат печалба от устойчивост.

НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

Устойчивостта е тясно свързана с по-голяма ефективност. Нужен е цялостен кръгов анализ, за да намалите разходите и да подобрите ефективността.

НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ

Организациите вземат предвид климатичните, здравните и социалните кризи и търсят стратегии за устойчивост и смекчаване на тези рискове.

ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ

Организациите, демонстриращи устойчиво управление, привличат повече финансиране и дългосрочни капитали.

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Устойчивостта е жизнено важна за запазване и възстановяване на природните ресурси, икономическо развитие и социална отговорност, важни компетентности и иновации за по-кръгов и успешен бизнес.

ЗАСИЛВАНЕ НА РЕПУТАЦИЯТА

Организациите включват устойчивост в програмите за връзки със служителите и медиите, за да засилят позиците си в локален и глобален мащаб.

АНГАЖИРАНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Прилагането на силни стратегии за устойчивост в организациите помага за привличането и ангажирането на повече таланти.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ

Организациите с фокус върху екологичните иновации растат с годишен темп от 15%, а 37% от бизнесите отчитат печалба от устойчивост.

НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

Устойчивостта е тясно свързана с по-голяма ефективност. Нужен е цялостен кръгов анализ, за да намалите разходите и да подобрите ефективността.

НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ

Организациите вземат предвид климатичните, здравните и социалните кризи и търсят стратегии за устойчивост и смекчаване на тези рискове.

ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ

Организациите, демонстриращи устойчиво управление, привличат повече финансиране и дългосрочни капитали.

GOING GREEN - УНИВЕРСАЛНА РАМКА ЗА ПОДОБРЕНИЕ

КАК ДА Я ПРИЛОЖИТЕ ВЪВ ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Създаването на програмата за устойчивост изисква дефиниране на приложими и измерими цели, създаване на структура, подкрепа на всички служители и ангажименти от ръководството.

Изберете типа на вашата организация и вижте как тя може да го направи.

GOING GREEN - УНИВЕРСАЛНА РАМКА ЗА ПОДОБРЕНИЕ

КАК ДА Я ПРИЛОЖИТЕ ВЪВ ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Създаването на програмата за устойчивост изисква дефиниране на приложими и измерими цели, създаване на структура, подкрепа на всички служители и ангажименти от ръководството.

Изберете типа на вашата организация и вижте как тя може да го направи.

Как измерваме резултатите от обученията

ЧРЕЗ ИЗМЕРВАНЕ ДО УСТОЙЧИВИ ПОДОБРЕНИЯ

Измерването на резултатите от екологичното образование ни помага да наблюдаваме ефективността на учебните програми, да подобрим образователните дейности и да демонстрираме въздействието на тяхната работа пред общностите и партньорите.

КАК ИЗМЕРВАМЕ Резултати ОТ ОБУЧЕНИЯТА

ЧРЕЗ ИЗМЕРВАНЕ ДО УСТОЙЧИВИ ПОДОБРЕНИЯ

Измерването на резултатите от екологичното образование ни помага да наблюдаваме ефективността на учебните програми, да подобрим образователните дейности и да демонстрираме въздействието на тяхната работа пред общностите и партньорите.

Училища и бизнеси

УЧАСТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ

Членовете ни растат ежедневно и вече включват все повече училища, общински структури, и бизнеси от цялата страна.Ученици и служители

АКТИВНИ УЧАСТНИЦИ

Не всички имаме еднакво ниво на знания и зрялост относно устойчивостта, но по-пълното включване на екипите осигурява по-интензивно и покриващо всички теми обучение.Уроци и презентации

ЕКОЛОГИЧНА ГРАМОТНОСТ

Познаване, разбиране и нагласи за загриженост на околната среда. Ангажираност и мотивация за участие в дейности, които водят до разрешаване на екологичните проблеми.Практически събития менторство

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Отличният баланс между учене и практически дейности по темите на програмата е възможен чрез многостранно партньорство между младите хора и опитните експерти от бизнеса, в ролята им на отдадени ментори.Изпращане на писма и провеждане на анкети

ПОДОБРЕНИЕ В НАГЛАСИТЕ

Разбирането на проблемите и идентифицирането на активните граждани, ученици и служители помага за тяхното по-активно участие, по-ефективното прилагане на програмата и успешно изпълнение на нейните цели.


Акции за рециклиране

ПОДОБРЕНИЕ В ПОВЕДЕНИЕТО

Включването на младите хора и ангажираните служители в решаване на проблемите и практически екологични дейности по рециклиране и възстановяване на околната среда е решаващо за успеха на програмата.НАШАТА АНГАЖИРАНОСТ

ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Ясно дефинираните рамки на Глобалните цели за устойчиво развитие помагат за по-ясно дефиниране на програмите за устойчивост и ангажираност с проблемите около нас: бедност, образование, околна среда, неравенства, устойчиво развитие, градска среда и иновации. 

Всеки участник в програмата ни може да стане експерт по прилагане и измерване на целите.

НАШАТА АНГАЖИРАНОСТ

ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Ясно дефинираните рамки на Глобалните цели за устойчиво развитие помагат за по-ясно дефиниране на програмите за устойчивост и ангажираност с проблемите около нас: бедност, образование, околна среда, неравенства, устойчиво развитие, градска среда и иновации. 

Всеки участник в програмата ни може да стане експерт по прилагане и измерване на целите.

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ДА ЗАПОЧНЕМ?

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В ПРОГРАМАТА ОЩЕ СЕГА

Защо екологична компетентност? Как ще помогне на членовете на Вашата организация да учат по-добре? Как ще Ви помогне да работите и живеете по-добре? Включете се още сега и при първата ни среща ще отговорим на всички ваши въпроси. 

Не отлагайте! До края на август включването на училищата е безплатно, а за бизнес компаниите - с 50% отстъпка.

ВСЕ ОЩЕ ИМАТЕ ВЪПРОСИ?

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В ПРОГРАМАТА ОЩЕ СЕГА

Защо екологична компетентност? Как ще помогне на членовете на Вашата организация да учат по-добре? Как ще Ви помогне да работите и живеете по-добре? Включете се още сега и при първата ни среща ще отговорим на всички ваши въпроси.

Не отлагайте! До края на август включването на училищата е безплатно, а за бизнес компаниите - с 50% отстъпка.

CRM form will load here

ВСЕ ОЩЕ ИМАТЕ

ВЪПРОСИ?

ПИШЕТЕ НИ СЕГА

Въпросите са чудесен начин да разберем вашите предизвикателства и планове. Изпратете ни ги сега, за да си поговорим в удобно за вас време.

ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАПИТВАНЕ

НАШИТЕ ОБУЧЕНИЯ

За ученици, стартъпи, бизнеси или общински администрации - изберете тези, които са най-подходящи за вашите цели.

НАШИТЕ ОБУЧЕНИЯ

За ученици, стартъпи, бизнеси или общински администрации - изберете тези, които са най-подходящи за вашите цели.

АПРИЛ 2023
ЗА УЧЕНИЦИ 6-8 КЛАС
ОСНОВИ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА
ОНЛАЙН КУРС
АПРИЛ 2023
ЗА УЧЕНИЦИ 9 - 12 КЛАС
ОСНОВИ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА
ОНЛАЙН КУРС
МАЙ 2023
ЗА УЧЕНИЦИ 6 - 8 КЛАС
НАШЕТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
ОНЛАЙН КУРС
МАЙ 2023
ЗА УЧЕНИЦИ 9 - 12 КЛАС
НАШЕТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА. СЪБИРАНЕ НА ДАННИ
ОНЛАЙН КУРС
МАЙ 2023
ЗА УЧЕНИЦИ 9 - 12 КЛАС
УРБАНИЗАЦИЯ И ОТПАДЪЦИ, ЕКОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ
ОНЛАЙН КУРС
ДЕКЕМВРИ 2022
ЗА БИЗНЕСА
ЕКОЛОГИЧНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА БИЗНЕСА
ОНЛАЙН КУРС

ИСКАТЕ ДА ЗАСИЛИТЕ
ГРИЖАТА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА?

Не сте открили как може да се включите или как да приложите Програмата Going Green в работата на организацията си? Вижте повече за програмата или ни изпратете запитване, за да поговорим и отговорим на всички ваши въпроси.
Запитване